Veilig voelen
246 panelleden deden mee aan het onderzoek. Dit is een respons van 74%. Van deze respondenten voelt 89% zich veilig in de buurt. Eén op de tien inwoners voelt zich weleens onveilig in zijn of haar buurt. Dit wordt dan veelal veroorzaakt door slecht verlichte plekken en woninginbraken of een poging daartoe.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar
3% van de respondenten geeft aan de afgelopen 12 maanden een beroep te hebben gedaan op de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert. Van de respondenten die een mening gaven over het functioneren van de BOA, vindt het merendeel dat de BOA niet vaak in hun buurt aanwezig is.

Gemeente
Van de panelleden die hun mening gaven over het functioneren van de gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, is het merendeel tevreden, met name over de bereikbaarheid van de gemeente. Ook over de aandacht die de gemeente heeft voor de leefbaarheid en de veiligheid is het merendeel positief. De meerderheid is wel ontevreden over het informeren van de gemeente over de aanpak hiervan.

Wijkagentes
De helft van de panelleden wist hoe zij de wijkagentes kon bereiken. Bijna iedereen zou ook daadwerkelijk een melding doen bij een onveilige situatie. Twee op de tien panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de wijkagentes en driekwart hiervan werd naar tevredenheid geholpen. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat de wijkagentes niet voldoende zichtbaar aanwezig zijn in hun wijk of buurt. Ook wordt aangegeven dat het niet altijd makkelijk is om met de wijkagentes in contact te komen. Respondenten geven aan het jammer te vinden dat de wijkagentes weinig gebruik maken van communicatiekanalen als de lokale kranten of social media.

Buurt Whatsapp
47% van de panelleden geeft aan dat zijn of haar buurt geen Whatsappgroep Buurtpreventie heeft en 23% geeft aan dit niet te weten. 30% van de panelleden geeft aan dat er wel een Whatsappgroep Buurtpreventie in de buurt bestaat. Slechts 20% maakt hier ook daadwerkelijk gebruik van.

Inbraakpreventie
Negen op de tien inwoners vindt de preventie van inbraak een zaak voor de inwoners zelf. Het merendeel van de respondenten vindt dat de gemeente een Whatsappgroep Buurtpreventie moet stimuleren en eventueel moet faciliteren. Het opzetten van een Buurtpreventie app is wel een verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, aldus de respondenten.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Mill en Sint Hubert!

Bekijk rapport