Eerste resultaten digitaal inwonerspanel bekend

Mooie respons
In de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage. 88% van de panelleden heeft aan dit onderzoek deelgenomen, een prachtige respons! Hierdoor zijn de resultaten erg waardevol en kunnen we deze goed gebruiken als input voor de toekomstvisie.

Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2025
De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in de toekomstvisie van de gemeente Mill en Sint Hubert. Hierbij worden ook de resultaten betrokken van de ‘toekomstavonden’ die we in april en mei in de vier kernen hebben georganiseerd.
In december is deze toekomstvisie klaar en wordt deze behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Tijdens de nieuwjaarsontmoeting wordt dan het eerste exemplaar officieel uitgereikt en vanaf dan is de toekomstvisie voor iedereen beschikbaar.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Mill en Sint Hubert!

Bekijk rapport